Hoạt động chuyên môn

KẾ HOẠCH hướng dẫn dạy học qua Internet của Trường TH Hứa Tạo năm học 20-21

KẾ HOẠCH hướng dẫn dạy học qua Internet của Trường TH Hứa Tạo năm học 20-21

KE HOACH DẠY HOC TRUC TUYEN- 20-21 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HỨA TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 02/KH -HT Ái Nghĩa, ngày [...]

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

DIỄN VĂN KHAI GIẢNG Năm học 2019 – 2020 Kính thưa quý vị đại biểu lãnh đạo! Kính thưa Ban ĐDCMHS cùng toàn thể Quý bậc Phụ huynh về dự lễ Khai giảng! Kính thưa các thầy giáo, cô [...]

Khuyến học

Lễ trao giải khuyến học cho học sinh năm học mới

Lễ trao giải khuyến học cho học sinh năm học mới

Lễ trao giải khuyến học cho học sinh năm học mới [...]