Hoạt động nhà trường

Phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng

Thực hiện nghiêm việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo (Trích) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục [...]

Tham gia Cuộc thi “Vẽ tranh của Thiếu nhi, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”

Tham gia Cuộc thi “Vẽ tranh của Thiếu nhi, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”

Thực hiện theo Kế hoạch số 76/PGDĐT-NGLL ngày 12/3/2024 của Phòng giáo dục đào tạo huyện Đại Lộc về việc tham gia Cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu nhi, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình [...]

Trang 1 / 1112345...10...Cuối »