THÔNG BÁO HS NGHỈ HỌC

Ngày đăng: Lượt xem:

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 2518/UBND- KGVX ngày 3/5/2021 cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.