Thi đua – Khen thưởng

Cuộc thi vẽ tranh” thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông”.

Cuộc thi vẽ tranh” thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông”.

Em Huỳnh Kiều Oanh lớp 5C đạt giải ba cuộc thi vẽ tranh” thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông”. [...]

CUỘC THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2015-2016

CUỘC THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2015-2016

Qua cuộc thi trường đã đạt được giải ba đồng đội nữ môn bơi lội cấp tiểu học. [...]