THÔNG TIN - Hội đồng tự đánh giá KĐCL

Nguyễn Văn Mua
Nguyễn Văn Mua Hội đồng tự đánh giá KĐCL Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 0935958739- 0984845377 uamle1967@gmail.com Face: https://www.facebook.com/
Phạm Thị Ninh
Phạm Thị Ninh Hội đồng tự đánh giá KĐCL TTCM2 - GV tổ 2 0969364768 ninhgvht@gmail.com
Lê Thị Lộc
Lê Thị Lộc Hội đồng tự đánh giá KĐCL TTCM5 - GV 01208058352 GV 17/04/1977 leloc1977@gmail.com
Phạm Thị Anh
Phạm Thị Anh Hội đồng tự đánh giá KĐCL TTCM1-GV 0972211810 anhhoi205@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Thu Thảo Hội đồng tự đánh giá KĐCL TTCM4 - GV 0905968692 Sinh 1989 thaonguyen89dl@gmail.com
Dương Phương Thanh
Dương Phương Thanh Hội đồng tự đánh giá KĐCL Phó Hiệu trưởng 01675229280 1990 duongphuongthanhdhqn@gmail.com
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh Hội đồng tự đánh giá KĐCL GVAV 0935843546 31/12/1976 ngoclinhnguyen77@gmail.com
Bùi Thị Thúy Nhung
Bùi Thị Thúy Nhung Hội đồng tự đánh giá KĐCL TV_TB 0979621161 STB 01/06/1985 buinhung56@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Nguyễn Thị Hồng Diễm Hội đồng tự đánh giá KĐCL TPT 0905024527 01/01/1985 nhdiem.gv@gmail.com