Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 bieu mau gv 2 23-12-2025 Tải về
2 QĐ Công khai Hứa Tạo 05-01-2023 Tải về
3 Công khai TT36 Hứa Tạo 2023-2024 06-09-2022 Tải về
4 công khai theo thông tư 36 năm học 2020-2021 31-05-2021 Tải về
5 CV-1479 -ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI TIẾNG ANH TH 6 BẬC 10-05-2016 Tải về
6 bieu mau gv 23-12-2015 Tải về
7 bieu mau gv 23-12-2015 Tải về
8 bieu mau gv 2 23-12-2015 Tải về
9 danh sach hoc sinh 23-12-2015 Tải về
10 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
11 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
12 QUYẾT ĐỊNH Ban hành danh mục sách giáo khoa được sử dụng giảng dạy lớp 1 từ năm học 2020-2021 tại Trường Tiểu học Hứa Tạo 4-2020 Tải về
13 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA PGD NĂM HỌC 2019 -2020 Ngày 4-11-2019 Tải về
14 Công văn 183-PGD-ĐT ngày 4 tháng 11 năm 2019 Tải về
15 mau danh sach hoc sinh 23-12015 Tải về