THÔNG TIN - Tổ Chuyên môn 2

Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền Tổ Chuyên môn 2 GV tổ 2 - CTCĐ 0334146999 09/04/1998 nguyenthihien941998@gmail.com
Lê Thị Kim Lê
Lê Thị Kim Lê Tổ Chuyên môn 2 GV tổ 2 0932746036 01/05/1976 lethikimle1976@gmail.com
Nguyễn Thị Hiếu Thảo
Nguyễn Thị Hiếu Thảo Tổ Chuyên môn 2 GV 0328642946 Ngày sinh: 10/03/2000 Email: dinhbolinh9711403@gmail.com
Phạm Thị Ninh
Phạm Thị Ninh Tổ Chuyên môn 2 TTCM2 - GV tổ 2 0969364768 ninhgvht@gmail.com
Lê Hiền Nga
Lê Hiền Nga Tổ Chuyên môn 2 GV ÂN 0977690323 Dạy ÂN Sinh 19/09/1975 ngahien1975@gmail.com
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Quang Tổ Chuyên môn 2 GV 0935123157 MT 17/04/1979 quanghuatao@gmail.com