THÔNG TIN - Ban PCTT-TKCN

Nguyễn Văn Mua
Nguyễn Văn Mua Ban PCTT-TKCN Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 0935958739- 0984845377 uamle1967@gmail.com Face: https://www.facebook.com/
Phạm Thị Ninh
Phạm Thị Ninh Ban PCTT-TKCN TTCM2 - GV tổ 2 0969364768 ninhgvht@gmail.com
Lê Thị Lộc
Lê Thị Lộc Ban PCTT-TKCN TTCM5 - GV 01208058352 GV 17/04/1977 leloc1977@gmail.com
Phạm Thị Anh
Phạm Thị Anh Ban PCTT-TKCN TTCM1-GV 0972211810 anhhoi205@gmail.com
Dương Phương Thanh
Dương Phương Thanh Ban PCTT-TKCN Phó Hiệu trưởng 01675229280 1990 duongphuongthanhdhqn@gmail.com
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh Ban PCTT-TKCN GVAV 0935843546 31/12/1976 ngoclinhnguyen77@gmail.com
Ngô Thị Hồng Phương
Ngô Thị Hồng Phương Ban PCTT-TKCN Y tế-TQ 01224467049 Y tế 1980 phuongduyen25@gmail.com
Bùi Thị Thúy Nhung
Bùi Thị Thúy Nhung Ban PCTT-TKCN TV_TB 0979621161 STB 01/06/1985 buinhung56@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Nguyễn Thị Hồng Diễm Ban PCTT-TKCN TPT 0905024527 01/01/1985 nhdiem.gv@gmail.com
Hứa Văn	Đôn
Hứa Văn Đôn Ban PCTT-TKCN NV SC 0935898298 11/3/1966 htd11031966@gmail.com