Hoạt động công đoàn

Phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng

Thực hiện nghiêm việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo (Trích) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục [...]

CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NỔI BẬT 2023

CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NỔI BẬT 2023

TỔ CHỨC 8/3 – ĐÁ BÓNG MINI + CHIA TAY GIÁO VIÊN VỀ HƯU TỔ CHỨC 1/6 CHO CON CBVCNLĐ VẬN ĐỘNG ĐV CĐ THAM GIA HIẾN MÁU VỚI 5 ĐƠN VỊ MÁU ĐƯỢC CHO ĐI TỔ CHỨC 20/10 [...]

SINH HOẠT 20-10 NĂM HỌC 2015-2016

SINH HOẠT 20-10 NĂM HỌC 2015-2016

Chiều ngày 20-10-2015 Công Đoàn trường đã tổ chức cho CBGVNV sinh hoạt kỉ niệm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10. [...]

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn [...]