Cuộc thi vẽ tranh” thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông”.

Em Huỳnh Kiều Oanh lớp 5C đạt giải ba cuộc thi vẽ tranh” thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông”.

IMG_0242