Thành tích học sinh

NĂM HỌC 2016-2017:
Năm học 2016 -2017 đã kết thúc, tôi xin thay mặt cho toàn thể HĐSP nhà trường và 629 HS trân trọng báo cáo tổng kết trước các cấp lãnh đạo ngành, Đảng, chính quyền địa phương và toàn thể quý bậc Cha mẹ học sinh, đến giờ phút này, có thể khẳng định trường ta đã đạt được mục tiêu đề ra, rất đáng khích lệ và tự hào. Cụ thể đó là: Cuối năm học có 386 em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc theo TT 22/BGD đạt tỷ lệ 61,4 %; 64 em đạt danh hiệu Học sinh tiến bộ vượt bậc đạt tỷ lệ 10,2%; 9 Tập thể lớp xuất sắc và 81 em đạt giải các Hội thi cấp trường; không có HS yếu kém; 100% HS hoàn thành chương trình Tiểu học.
Đặc biệt, trong năm học, có 4 em đạt giải cấp Tỉnh; 41 em đạt giải cấp huyện, cụ thể: Cấp tỉnh 2 em giải Nhì; 2 em giải KK. Cấp huyện có 1 giải Nhất; 22 em giải Nhì; 9 em giải Ba, 9 em giải KK. Về giải toàn đoàn, cả năm học có 7 hội thi, nhà trường đem về 7 giải toàn đoàn với chất lượng cao, cụ thể: Giải Nhì toàn đoàn hội thi “Giao lưu tiếng Anh” cấp Tiểu học. Giải Ba toàn đoàn hội thi “Đồ dùng dạy học tự làm” cấp Tiểu học. Giải Khuyến khích toàn đoàn hội thi “Viết chữ đẹp” cấp Tiểu học và hội thi “Phụ trách sao giỏi”. Giải Ba toàn đoàn hội thi “Bơi lội” cấp Tiểu học. Giải Nhất toàn đoàn hội thi “Olympic tiếng Anh” (IOE) cấp Tiểu học. Giải Nhì toàn đoàn hội thi “Bóng đá nam” cấp Tiểu học; với thành tích trên, nhà trường chắc chắn giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2 và KĐCLGD cấp độ 3.
NĂM HỌC 2017-2018:
Năm học 2017 -2018 đã kết thúc, tôi xin thay mặt toàn thể HĐSP nhà trường và 639 HS trân trọng báo cáo tổng kết trước các cấp lãnh đạo Đảng, ngành, chính quyền địa phương và toàn thể quý Cha mẹ học sinh. Đến giờ phút này, có thể khẳng định trường ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, tiếp tục duy trì khẳng định vững chắc trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2; KĐCLGD cấp độ 3. Kết quả cuối năm học có 411 em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc toàn diện theo TT 22/BGD đạt tỷ lệ 64,3 % vượt 2,9% so với cùng kỳ; có 77 em đạt danh hiệu Học sinh tiến bộ vượt bậc đạt tỷ lệ 12% vượt 2% so với cùng kỳ; có 7 Tập thể lớp đạt danh hiệu tập thể lớp xuất sắc; có 34 em đạt giải trong các Hội thi cấp trường; có 31 em đạt giải trong các hội thi cấp huyện; không có HS yếu kém; 100% HS hoàn thành chương trình lớp học và chương trình Tiểu học. .
Về giải toàn đoàn:
– Giải Nhì toàn đoàn hội thi “Giao lưu tiếng Anh” cấp Tiểu học.
– Giải Nhì toàn đoàn hội thi “Làn điệu dân ca trong trái tim em” cấp T/học.
– Giải Ba hội thi “Sáng tạo trẻ TTN_NĐ” cấp Tiểu học.
– Đạt nhiều nhất 5 GV dạy giỏi cấp huyện
– Có 7 sáng kiến được công nhận cấp hyện và cấp tỉnh.
– Cuối năm học đạt danh hiệu Liên Đội xuất sắc, Công đoàn vững mạnh,
Với kết quả như trên, nhà trường tiếp tục đề nghị công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen của UB nhân dân tỉnh Quảng Nam
NĂM HỌC 2018-2019:
Năm học 2018 -2019 đã kết thúc, tôi xin thay mặt toàn thể HĐSP nhà trường và 655 HS trân trọng báo cáo tổng kết trước các cấp lãnh đạo Đảng, ngành, chính quyền địa phương và toàn thể quý Cha mẹ học sinh. Đến giờ phút này, có thể khẳng định trường ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, tiếp tục duy trì khẳng định vững chắc trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2; KĐCLGD cấp độ 3. Kết quả cuối năm học có 368 em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc toàn diện theo TT 22/BGD đạt tỷ lệ 56,2 %; có 75 em đạt danh hiệu Học sinh tiến bộ vượt bậc đạt tỷ lệ 11.5 %; có 7 Tập thể lớp đạt danh hiệu tập thể lớp xuất sắc; Có 55 em đạt giải cấp trường, 29 em đạt giải cấp huyện (Trong đó 3 giải Nhất, 1 giải Nhì, 8 giải Ba và 17 giải KK), 1 em tham gia “Giao lưu tiếng Anh” cấp tỉnh đạt Giải Ba (Phần Khởi động) và giải KK (Phần Sáng tạo); 100% HS hoàn thành chương trình Tiểu học.
Về giải toàn đoàn:
– Đạt Giải Ba toàn đoàn hội thi “Giao lưu tiếng Anh” cấp Tiểu học.
– Đạt Giải Nhất toàn đoàn hội thi “Bơi lội” cấp Tiểu học
– Đạt Giải Ba hội thi “Giáo viên giỏi ” cấp Tiểu học, giải KK GVCN giỏi.
– Đạt 2 giải Ba Hội thi “ Giao lưu HS năng khiếu lớp 4-5”
– Đạt giải Khuyến khích toàn đoàn giải thể thao HS cấp tiểu học
* Đối với Tập Thể: Đạt Liên đội Xuất sắc, Công đoàn vững mạnh.
Với kết quả như trên, nhà trường tiếp tục đề nghị công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc; Giấy khen của Giám đốc Sở GDDT Quảng Nam.
NĂM HỌC 2019-2020:
Năm học 2019 -2020 đã kết thúc, tôi xin thay mặt toàn thể HĐSP và 656 HS toàn trường trân trọng báo cáo tổng kết trước các cấp lãnh đạo PGD, lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương và toàn thể quý bậc Phụ huynh, đến giờ phút này, có thể khẳng định trường ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, tiếp tục khẳng định duy trì vững chắc trường chuẩn Quốc gia mức 2; KĐCLGD cấp độ 3.
Cuối năm học, kết quả có 358 học sinh xuất sắc trong học tập rèn luyện theo TT 22/BGD đạt tỷ lệ 54,6 %; có 107 học sinh tiến bộ vượt bậc 1 mặt, đạt tỷ lệ 16,3%, có 12 HS đạt giải hội thi cấp trường, 17 HS đạt giải hội thi cấp huyện (Trong đó có 1 HS đạt giải ba cá nhân môn cờ vua, 5 HS đạt giải khuyến khích toàn đoàn Hội thi Giao lưu Tiếng Anh, 8 HS đạt giải ba toàn đoàn môn cờ vua, 4 HS đạt giải khuyến khích toàn đoàn môn đá cầu.
– Về đội ngũ CBVC: có 7 SKKN đạt cấp huyện, 1 GV đạt giải Nhì GV làm TPT Đội giỏi cấp huyện. Đang đề nghị 1 CBVC đạt CSTĐ cấp tỉnh, 1 SKKN cấp tỉnh và 7 CBVC đạt CSTĐCS.
* Về giải tập thể:
– Đạt Giải KK toàn đoàn hội thi “Giao lưu tiếng Anh” cấp Tiểu học.
– Giải Ba toàn đoàn hội thi “Cờ vua” cấp Tiểu học
– Giải Khuyến khích toàn đoàn môn đá cầu cấp tiểu học
– Giải Nhì hội thi “Giáo viên TPT giỏi ” cấp Huyện.
– Giải Khuyến khích toàn đoàn HKPĐ cấp tiểu học
Với kết quả trên, nhà trường tiếp tục lập đề nghị công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc; Giấy khen Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam, Liên đội Xuất sắc , Công đoàn vững mạnh, Tập thể Lao động Xuất sắc