BÀI DỰ THI THAM GIA SÂN CHƠI “THIẾU NHI VIỆT NAM – VƯƠN RA THẾ GIỚI