Công khai theo TT36

KH-CÔNG-KHAI 2023

KH-CÔNG-KHAI 2023

KH-CONG-KHAI [...]

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2023

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2023

HUA TAO CONG KHAI DU TOAN 2023 [...]

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2022

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2022

HUA TAO CONG KHAI DU TOAN 2022 [...]

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NS 2022

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NS 2022

HUA TAO CONG KHAI QUYET TOAN NS 2022 [...]

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN 2021

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN 2021

HUA TAO CONG KHAI QUYET TOAN 2021 GUI LAI [...]

CÔNG KHAI TT36 NĂM HỌC 2022-2023

CÔNG KHAI TT36 NĂM HỌC 2022-2023

cong khai TT36 nam hoc 2022-2023_huatao [...]

BÁO CÁO CÔNG KHAI THEHO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2021-2022

BÁO CÁO CÔNG KHAI THEHO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2021-2022

cong khai TT36 nam hoc 2021-2022_huatao [...]

Quy chế dân chủ trường TH Hứa Tạo. năm học 2019  -2020

Quy chế dân chủ trường TH Hứa Tạo. năm học 2019 -2020

Quy che dan chu Hua Tao. nH 2019 – 2020 [...]

Trang 1 / 212