THÔNG TIN - Hội đồng trường

Nguyễn Văn Mua
Nguyễn Văn Mua Hội đồng trường Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 0935958739- 0984845377 uamle1967@gmail.com Face: https://www.facebook.com/
Trần Thị Châu
Trần Thị Châu Hội đồng trường Đảng viên 01216795704 tranchau8989@gmail.com
Phạm Thị Ninh
Phạm Thị Ninh Hội đồng trường TTCM2 - GV tổ 2 0969364768 ninhgvht@gmail.com
Lê Thị Lộc
Lê Thị Lộc Hội đồng trường TTCM5 - GV 01208058352 GV 17/04/1977 leloc1977@gmail.com
Phạm Thị Anh
Phạm Thị Anh Hội đồng trường TTCM1-GV 0972211810 anhhoi205@gmail.com
Dương Phương Thanh
Dương Phương Thanh Hội đồng trường Phó Hiệu trưởng 01675229280 1990 duongphuongthanhdhqn@gmail.com
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh Hội đồng trường GVAV 0935843546 31/12/1976 ngoclinhnguyen77@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Nguyễn Thị Hồng Diễm Hội đồng trường TPT 0905024527 01/01/1985 nhdiem.gv@gmail.com