Thành tích nhà trường

Trường Tiểu học Hứa Tạo được thành lập vào năm 2006 có đủ cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học. Ban giám hiệu gồm Hiệu trưởng và một Phó Hiệu trưởng. Trường có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và có năm tổ Chuyên môn, một tổ Văn phòng. Trường có một điểm trường và 5 khối lớp, có 21 lớp học với 655 học sinh, số học sinh bình quân 32 em/lớp, có đủ giáo viên giảng dạy nhiều môn và giáo viên dạy chuyên. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng được thành lập và đi vào hoạt động có nền nếp,các tổ trưởng đều là những người có kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành hoạt động của tổ. Tổ chuyên môn thể hiện được chức năng nhiệm vụ và tham mưu giúp cho Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác quản lý. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu giáo dục.
Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng,chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường. Thực hiện tốt việc quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định. Quản lý tốt các hoạt động giáo dục, quản lý CBGVNV, học sinh và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất (CSVC) theo đúng quy định. Hằng năm, nhà trường đã xây dựng được môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho CBGVNV; công tác phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả trong nhà trường.

Tóm tắt quá trình và những vấn đề nổi bật trong hoạt động TĐG: Trong 5 năm qua, được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Phòng GDĐT Đại Lộc, được sự chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ và lãnh đạo nhà trường, cùng với sự nỗ lực của đội ngũ CBGVNV và học sinh. Trường Tiểu học Hứa Tạo đã đạt được nhiều kết quả cao trong các hoạt động và phong trào thi đua của ngành. Những thành tích điển hình là: Năm học 2013 – 2014 đạt giải Nhì “Viết chữ đẹp”, giải Ba trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giải Ba cầu lông, giải Nhất bóng đá học sinh tiểu học. Năm học 16-17 có 4 em đạt giải cấp Tỉnh; 41 em đạt giải cấp huyện, cụ thể: Cấp tỉnh 2 em giải Nhì; 2 em giải KK. Cấp huyện có 1 giải Nhất; 22 em giải Nhì; 9 em giải Ba, 9 em giải KK. Về giải toàn đoàn, cả năm học có 7 hội thi, nhà trường đem về 7 giải toàn đoàn với chất lượng cao, cụ thể: Giải Nhì toàn đoàn hội thi “Giao lưu tiếng Anh” cấp Tiểu học. Giải Ba toàn đoàn hội thi “Đồ dùng dạy học tự làm” cấp Tiểu học. Giải Khuyến khích toàn đoàn hội thi “Viết chữ đẹp” cấp Tiểu học và hội thi “Phụ trách sao giỏi”. Giải Ba toàn đoàn hội thi “Bơi lội” cấp Tiểu học. Giải Nhất toàn đoàn hội thi “Olympic tiếng Anh” (IOE) cấp Tiểu học. Giải Nhì toàn đoàn hội thi “Bóng đá nam” cấp Tiểu học
Từ 2013- 2014 đến năm học 2018 – 2019 Chi bộ nhà trường nhiều năm liền được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh và Chi bộ Hoàn thành tốt Nhiệm vụ. Công đoàn, Đội TNTP Hồ Chí Minh luôn giữ được danh hiệu Vững mạnh xuất sắc. từ năm học 2013- 2014 đến năm học 2016 – 2017 nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Từ năm học 2017- 2018 đến năm học 2018 – 2019 nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến.
Với những kết quả đạt được ở trên, nhà trường coi việc tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường là nhằm tự xem xét, tự kiểm tra, xác định các điểm mạnh, chỉ ra điểm yếu của từng tiêu chí theo các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GDĐT ban hành. Nhằm để thông báo công khai với các cơ quan quản lý Nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; đề ra những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu chung và chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường.