HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2016 -2017

– Thực hiện Công văn số 135/CV- PGD&ĐT ngày 06/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo Đại Lộc về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016- 2017. Nhằm tạo khuyến khích giáo viên trao dồi kỹ năng nghề nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo trong phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.IMG_3346 IMG_3347 IMG_3348

IMG_3352 IMG_3353 IMG_3354 IMG_3356 IMG_3359 IMG_3363

Qua hội thi, tuyển chọn đưa vào sử dụng những đồ dùng, thiết bị dạy học có giá trị, góp phần làm phong phú thêm kho thiết bị đồ dùng dạy học tự làm của trường và tham gia dự thi ĐDDH cấp huyện .