LỄ KỈ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 – 20/11/2023

z4898355375185_1b09ffd725fe762a7dfa9851bb73a592

z4891339863910_a23b6c6885f91e9788ba4d45815d6ea0

z4891339958668_2fb1d50c344635fd7fa910dfeebb5edf

z4891340245873_bb4281bb007d0e97e07da1a42ef90c88

z4891340657989_a3f5e28d4763da050215cffe29306ad5

z4891578482840_d3270ab2e8cbf020063c0758f2f70ce2

z4891578488231_8b140d9655b264d2ee15ed33a0b3d20a

z4898178872525_942587c3d728e30aa960bb6faabc7f9f