Cuộc thi “Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả”

?Thực hiện theo Công văn số 30/PGDĐT-NGLL ngày 26/01/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc về việc tham gia Cuộc thi “Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả”; Trường TH Hứa Tạo tổ chức cho đội viên – nhi đồng tham gia Cuộc thi với mục đích:
?Nhằm nâng cao kiến thức và giúp cho các em học sinh nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng trong việc nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
?Thông qua cuộc thi, giúp học sinh sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt chính các em học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực đến người thân, cộng đồng xã hội, lan tỏa đến mọi người ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.
⭐️Các em tham gia Cuộc thi thông qua một trong các hình thức: Vẽ tranh, video clip tuyên truyền, video thuyết trình để thể hiện được các nội dung chính:
☘️ Phản ảnh về ngành điện phục vụ đời sống và sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, điện với vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, điện về với biển đảo…).
☘️ Sử dụng điện an toàn trong gia đình, trong sinh hoạt thường ngày, an toàn điện trong lao động, sản xuất, học tập, an toàn điện trong mùa nắng nóng, mưa bão…
☘️Chống lãng phí trong sử dụng điện; lên án những hành vi gây lãng phí điện năng; kêu gọi cộng đồng chung tay hành động tiết kiệm điện để giảm nhẹ biến đổi khí hậu.
☘️ Cổ vũ, khích lệ các hành động có đóng góp tích cực đến công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí…