ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2023-2024

Mừng thành công Đại Hội Liên Đội Trường Tiểu học Hứa Tạo Nhiệm kỳ năm học 2023-2024.
1
1

2

5

6

7

8

9395394052_347064634378913_2605045319256887243_n

395470468_347064914378885_733845929867680506_n

395508370_347064844378892_5835293201484476776_n

BB