Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Thực hiện theo tinh thần công văn số 376/ PGDĐT – VP của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc về việc tăng cường hưởng ứng truyền thông sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Trường Tiểu học Hứa Tạo phát động trong toàn thể CBVC hưởng ứng và tham gia tích cực.
387819319_336364872115556_3838457895093830531_n
386417525_336365038782206_128549124602919973_n
387121518_336364922115551_1594582642978601451_n