LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH HỨA TẠO TỔ CHỨC SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”

Sáng nay, ngày 20.11.2023, Liên đội tổ chức sinh hoạt chủ điểm “Tôn sư trọng đạo” và nói về ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11; Đồng thời phát mũ bảo hiểm cho 153 em học sinh lớp 1.402541234_359029113182465_8911388360638620470_n

402038819_359029693182407_6832955959603361196_n

402054056_359029186515791_7643782046709066136_n

402101438_359029903182386_1047209366403813751_n

402187247_359029623182414_7234496748378668574_n

402838446_359029839849059_6599349464327768313_n

402854629_359029743182402_1146473882414435674_n

403703432_359030059849037_9182538099130624760_n