Một buổi đọc sách Thư viện ngoài trời của học sinh.

z4866038005350_59feb8b130598206d46b52f0fedb9cc7z4866038028217_7a77c74fe4bfeab8140cbe89363b6ff4z4866038023994_cced2b7fa56fa65691043bc4be16ce5ez4866038005408_3fb02d5b34617a366791fb8132467088