Tham gia Cuộc thi “Vẽ tranh của Thiếu nhi, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”

Thực hiện theo Kế hoạch số 76/PGDĐT-NGLL ngày 12/3/2024 của Phòng giáo dục đào tạo huyện Đại Lộc về việc tham gia Cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu nhi, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”; Liên đội Trường TH Hứa Tạo đã phát động Cuộc thi đến các lớp.
?Thông qua Cuộc thi này tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhi đồng và đội viên về ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2024) đối với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam; giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các anh hùng, liệt sỹ đã huy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.Từ đó, giáo dục học sinh ý thức rèn luyện phấn đấu học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.https://bom.so/sSJMQL