THÔNG BÁO CHO HS NGHỈ HỌC DO BÃO SỐ 9 (bão Molav)

Ngày đăng: Lượt xem:

THÔNG BÁO KHẨN! Thực hiện theo Kế hoạch 239/PGD ngày 26/10/2020, Chiều nay, đúng 16h20 ngày 26/10/20 mời toàn thể CBVC họp Hội đồng triển khai phòng chống bão số 9 (bão Molave). Trước khi Họp hội đồng, CBVC nộp Báo cáo bằng văn bản cho HT (cô Trang thu)về việc kiểm tra lại tất cả Hệ thống các cửa phòng học, phòng chức năng, hệ thống điện, trang thiết bị… đã an toàn chưa ? Cái nào không an toàn ghi cụ thể vào biên bản để kiểm tra xứ lý, nếu báo cáo trễ tài sản hư hỏng do bão thì CBVC đó chịu trách nhiệm. Trong chiều hôm nay, chậm nhất sáng mai CBVC có trách nhiệm bảo quản CSVC do trường giao như chằng chống, khóa hết các cửa sau khi HS nghỉ học, tắt điện… chú trọng an toàn về tài sản và người, tất cả CBVC nhất là Nhóm trưởng chú ý nhắc nhở thực hiện theo Kế hoạch số 32/KH phòng chống thiên tai-TKCN ngày 29/9/2020 của nhà trường đề ra. GVCN và GVBM dạy chiều nay thông báo cho HS nghỉ học từ ngày 27/10 đến ngày 28/10/2020. Thời gian đi học lại NT sẽ thông báo trên Messenger đơn vị trong chiều hoặc tối 28/10/2020. BGH