Hoạt động Đội

Tham gia Cuộc thi “Vẽ tranh của Thiếu nhi, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”

Tham gia Cuộc thi “Vẽ tranh của Thiếu nhi, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”

Thực hiện theo Kế hoạch số 76/PGDĐT-NGLL ngày 12/3/2024 của Phòng giáo dục đào tạo huyện Đại Lộc về việc tham gia Cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu nhi, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình [...]

Khuyến học

Lễ trao giải khuyến học cho học sinh năm học mới

Lễ trao giải khuyến học cho học sinh năm học mới

Lễ trao giải khuyến học cho học sinh năm học mới [...]