Tổ chức hoạt động trải nghiệm, chủ đề: Tự hào một dải non sông

z5259933655275_01806a2961c5df17cdb53459e101cb6dz5259686747854_f8d1135a79187d035ce0a08fc1da57d0z5259987505844_559bbbb8b90511acc9137b731fa7351e1z5259686678795_056b75af0dba243fc7cab3a823bb7596z5259686629367_57552a883c780333349aa5e3ef2d7d1d
? Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh với chủ đề: “Tự hào một dải non sông”
Thông qua hoạt động này:
☘️Phát triển ở đội viên, nhi đồng tính thẩm mĩ, sáng tạo, sự khéo tay, kĩ năng trình bày suy nghĩ bản thân.
☘️ Tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho học sinh; giúp các em phát huy tính sáng tạo, khả năng hội họa, hoạt động nhóm.
 ☘️Hình thành ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc. Từ đó, tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam.